Advokat Alma Muftic

Alma Muftic åtar sig huvudsakligen uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Alma Muftic främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
 • Projektledare Medborgarjuristerna Örebro år 2017-2018
 • Notariepraktikant Värmlands tingsrätt år 2018-2019
 • Praktik på Sveriges ambassad i Zagreb år 2018-2019
 • Juristexamen, Örebro universitet år 2019
 • Ordförande Örebro Rättighetscenter år 2019-2020
 • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2019.
Språk
 • Svenska
 • Engelska
 • Bosniska
 • Kroatiska
 • Serbiska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!