Erik Bengtsson

Advokat

Erik Bengtsson åtar sig uppdrag inom brottmål samt civilrätt. Inom brottmål åtar sig Erik Bengtsson uppdrag som offentlig försvarare (även ekobrott), privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare.

Inom civilrätt så åtar sig Erik Bengtsson uppdrag som ombud i olika typer av rättsliga tvister. Erik Bengtsson åtar sig även uppdrag som offentligt biträde i mål rörande LVU samt migrationsrätt.

Erfarenhet/Utbildning

  • Fil. kand i psykologi från Örebro universitet
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2010
  • Tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt år 2010-2012
  • Beredningsjurist vid Eskilstuna tingsrätt år 2012-2013
  • Anställning hos Advokatfirman Landerdahl & Partners år 2014-2018
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2018

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Grundläggande tyska

Kontaktuppgifter
E-post: erik@advokaternas.se
Tel: 072-560 06 01

Profil hos AdvokatsamfundetAdvokat Erik Bengtsson Advokathuset Actus