Filip Lundbäck

Advokat

Filip Lundbäck åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM samt migrationsärenden.

Inom civilrätt åtar sig Filip Lundbäck uppdrag inom ekonomisk familjerätt i frågor rörande arvsfrågor och bodelningar. Filip Lundbäck biträder också företag och privatpersoner i tvistemål rörande fastighetsrätt, offentliga upphandlingar och skadeståndsrätt.

Erfarenhet/Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet år 2014
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2016
  • Anställning Överförmyndarförvaltningen Västerås stad år 2014-2015
  • Anställning Fagersta kommun med ansvar för offentlig upphandling år 2015-2016

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: filip@advokaternas.se
Tel: 072-306 06 90

Profil hos AdvokatsamfundetFilip Lundbäck