Advokat Isabelle Lundin

Advokat Isabelle Lundin åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Isabelle Lundin främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Nämndeman Eskilstuna tingsrätt, 2015-2016
  • Utlandsstudier Glasgow Skottland år 2016
  • Juristexamen, Stockholm Universitet år 2017
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2017
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!