Advokat Johanna Forss

Advokat Johanna Forss åtar sig främst uppdrag inom brottmål och familjerätt. Inom brottmål åtar sig Johanna Forss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Inom familjerätten så åtar sig Johanna Forss främst uppdrag inom vårdnadsmål.

Johanna Forss åtar sig även förvaltningsrättsliga uppdrag så som offentligt biträde enligt LVU och LVM samt migrationärenden.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala universitet, år 2013
  • Kandidatexamen i Kriminologi, Stockholms Universitet
  • Två års erfarenhet som jurist på ett assistansbolag
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2016
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!