Louise
Södervall

Louise
Södervall
Biträdande jurist Louise Södervall

Advokat Louise Södervall åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Louise Södervall främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen, Lunds Universitet år 2017
  • Anställd hos Migrationsverket år 2017-2018
  • Tingsnotarie vid Falu Tingsrätt år 2018-2019
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2019
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!