Lydia
Cicek

Biträdande jurist
lydia@advokaternas.se
070-042 92 97
Profil hos Advokatsamfundet

Lydia
Cicek
Lydia Cicek

Biträdande jurist Lydia Cicek åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Lydia Cicek främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen Örebro universitet år 2022
  • Handläggare, Migrationsverket, år 2022
  • Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, år 2022-2024
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2024
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!