Sara
Litzèn

Sara
Litzèn

Sara Litzén åtar sig främst uppdrag inom det humanjuridiska området vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM och LPT mål.

Sara åtar sig även uppdrag inom familjerätt som ombud i vårdnadsmål och frågor om arv och bodelning samt uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Erfarenhet/Utbildning
 • Juristexamen, Stockholms universitet 2005
 • Skattejurist, Skatteverket 2006-2011
 • Bankjurist Swedbank 2011-2013
 • Bankjurist Länsförsäkringar 2013-2016
 • Skattejurist, BDO 2016-2018
 • Biträdande jurist Modern Juridik 2017-2019
 • Biträdande jurist/advokat Hikes & Fagerberg 2019-2021
 • Advokat Simon Advokatbyrå 2021-2022
 • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2022
Språk
 • Svenska
 • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!