Theodora Kartal

Jur. kand.

Theodora Kartal åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Theodora Kartal främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning

  • Uppsatspraktikant Attunda tingsrätt år 2013
  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2014
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2015

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Grundläggande kurdiska

Kontaktuppgifter
E-post: theodora@advokaternas.se
Tel: 070-558 38 38

 

 

Theodora Kartal