Theodora
Kartal

Advokat
theodora@advokaternas.se
070-558 38 38
Profil hos Advokatsamfundet

Theodora
Karltal
Advokat Theodora Kartal

Advokat Theodora Kartal åtar sig främst uppdrag inom brottmål och familjerätt. Inom brottmål åtar sig Theodora Kartal uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Inom familjerätten så åtar sig Theodora Kartal uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar. Hon arbetar även som bodelningsförrättare.

Theodora Kartal åtar sig även förvaltningsrättsliga uppdrag så som offentligt biträde enligt LVU och LVM samt migrationsärenden.

Erfarenhet/Utbildning
  • Uppsatspraktikant Attunda tingsrätt år 2013
  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2014
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2015
Språk
  • Svenska
  • Engelska
  • Grundläggande kurdiska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!