På Advokathuset Actus kan vi ge råd till dig som är anbudsgivare och till dig som företräder upphandlande myndigheter under alla stadier av upphandlingsprocessen. Vi kan bistå dig med granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag och utvärdering av anbud.

Har upphandlingen genomförts på ett korrekt sätt eller inte? Advokathuset Actus agerar ombud för både anbudsgivare och upphandlande myndigheter vid överprövningsprocesser och skadeståndstvister.