Rådgivning

I många ärenden räcker det att träffa en advokat eller jurist en kortare stund för att reda ut en situation eller få svar på sina frågor. Hos oss finns möjligheten att boka in en rådgivningstimme för att få svar på sina frågor samt ta ställning till huruvida det föreligger ett behov av att anlita ett ombud för en längre period.

Kontakta oss