Om du eller ditt barn blir föremål för ett tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM eller LPT har du rätt till ett offentligt biträde. Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av att processa i förvaltningsdomstolarna och åtar oss uppdrag som offentligt biträde i de mål som förkommer där. Vi hjälper dig med allt under processen, från att gå igenom utredningen och samla ihop din bevisning till att föra din talan i domstolen.

Du har rätt att välja ditt offentliga biträde och om du önskar en jurist från Advokathuset Actus så ska du meddela domstolen detta.