Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden, vilka förordnas av Migrationsverket. Ibland kan dock situationer uppstå där ett behov av ombud föreligger, trots att inget offentligt biträde förordnats av Migrationsverket. Vi åtar oss uppdrag som ombud i andra frågor inom utlänningsrätten, såsom exempelvis arbetstillstånd.

 

Kontakta oss