Kristina
Reiff

Advokat
kristina@advokaternas.se
070-318 65 15
Profil hos Advokatsamfundet

Kristina
Reiff
Advokat Kristina Reiff

Advokat Kristina Reiff åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM-mål och migrationsärenden.

Kristina Reiff åtar sig också uppdrag inom ekonomisk familjerätt i frågor rörande arv och bodelningar samt uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman/skiftesman.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2012
  • Tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt år 2012-2014
  • Fil. kand i Tyska från Örebro Universitet
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2014
Språk
  • Svenska
  • Engelska
  • Tyska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!