Kristina Reiff

Advokat

Advokat Kristina Reiff åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU/LVM-mål och migrationsärenden.

Kristina Reiff åtar sig också uppdrag inom ekonomisk familjerätt i frågor rörande arvsfrågor och bodelningar samt uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman/skiftesman.

Erfarenhet/Utbildning

  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2012
  • Tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt år 2012-2014
  • Fil. kand i Tyska från Örebro Universitet
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2014

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Tyska

Kontaktuppgifter
E-post: kristina@advokaternas.se

Profil hos Advokatsamfundet

 

Kristina Reiff