Konkursförvaltning

Hos oss arbetar idag en konkursförvaltare och en civilekonom med konkursförvaltning. Vid behov finns flertalet advokater och jurister som är behjälpliga i konkursförvaltningens olika delar.

Konkursförvaltning
Konkurs

Sedan starten av Advokathuset Actus har alltid funnits en eller flera advokater på byrån som regelbundet åtar sig uppdrag som konkursförvaltare. Det finns därför stor erfarenhet och kompetens inom detta område.

Hos oss på Advokathuset Actus finns för närvarande en konkursförvaltare, advokat Marcus Rudstam, samt en civilekonom vid namn Jarmo Hihnavaara som löpande arbetar med konkursförvaltning. Vid behov, framförallt vid en konkurs av större omfattning, så finns flera advokater, jurister och administrativ personal som är behjälpliga i konkursförvaltningens olika delar. Advokathuset Actus har som målsättning att i framtiden ha flera konkursförvaltare inom organisationen.

Förfarandet vid konkurs

Ett konkursförfarande inleds med att en ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Den som ansöker om konkurs kan antingen vara gäldenären själv (den som är skyldig pengar) eller en borgenär (den som vill ha betalt). Gäldenären kan vara antingen en privatperson eller en juridisk person, d.v.s. ett bolag eller en förening. Ansökan görs hos den tingsrätt som omfattar den kommun som gäldenären är bokförd i, eller om det är frågan om ett bolag, där styrelsen har sitt säte.

Tingsrätten som mottagit ansökan om konkurs prövar sedan om företaget eller personen är på obestånd. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Är det gäldenären själv som ansöker om konkurs, en s.k. egen ansökan, godtar vanligtvis tingsrätten gäldenärens bedömning av obestånd. Därefter beslutar tingsrätten om att personen eller bolaget ska försättas i konkurs.

Är det fråga om en borgenär som ansökt om konkurs för en gäldenär så kan det bli fråga om en konkursförhandling. Vid en sådan förhandling måste borgenären som ansökt om konkurs bevisa att det finns en skuld och att gäldenären är på obestånd. Förutsättningarna för detta regleras närmare i Konkurslagen.

Valet av konkursförvaltare vid konkurs

När tingsrätten väl har beslutat om konkurs utses samtidigt en konkursförvaltare. Det är vanligtvis en advokat med särskilda kunskaper inom konkursförvaltning och en organisation för detta. Du som i egenskap av gäldenär eller borgenär ansöker om konkurs får om du vill lämna förslag på vem som ska vara konkursförvaltare.  Om det finns ett förslag utser vanligtvis tingsrätten den personen till konkursförvaltare. När inget förslag lämnas utser tingsrätten en konkursförvaltare som har möjlighet att åta sig uppdraget.

Konkursförvaltarens uppdrag vid konkurs

Det huvudsakliga målet för en konkursförvaltare är att ta hand om de tillgångar som finns hos antingen bolaget eller personen som har försatts i konkurs. Därefter ska konkursförvaltaren vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla och sälja dessa tillgångar. Syftet är att få in pengar till konkursboet och då förhoppningsvis till de fordringar som borgenärerna har gjort gällande i aktuell konkurs. Om det finns ett överskott i konkursboet efter att konkurskostnaderna har täckts så får borgenärerna betalt, s.k. utdelning.

Fördelningen sker i proportion till hur stor vardera borgenärs skuld var när ansökan om konkurs gjordes. Andra åtgärder för konkursförvaltaren är bl.a. att hantera ev. personal som finns vid ansökan om konkurs. Det handlar då vanligtvis om att hantera de anställdas anställningsavtal och utreda förutsättningarna för att få ersättning från staten för utebliven lön, s.k. lönegaranti. En annan viktig del av uppdraget vid en konkurs är att omhänderta och  kontrollera bolagets bokföring.

Aktuellt ämne – Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Att det företag som du jobbar på går i konkurs innebär inte att du per automatik är uppsagd eller att din anställning upphör. Fortsätt att jobba som vanligt tills du får annat besked. Vanligtvis kommer du dock bli uppsagd av konkursförvaltaren inom kort. Ibland kan det vara så att konkursförvaltaren vill driva vidare verksamheten under en kort period. Då kvarstår din arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

Kontakta oss

I behov av juridiskt stöd vid ett konkursförfarande? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.