När en privatperson anlitar ett ombud kan personen under vissa förutsättningar ha rätt till ersättning för delar av ombudskostnaderna genom rättsskyddet i sin försäkring eller genom rättshjälp från staten. Vi hjälper till att undersöka förutsättningarna för rättsskydd eller rättshjälp samt bistår vid upprättandet av ansökan.