Vad är en advokat?

En advokat kan verka inom alla tänkbara rättsområden med att företräda klienter i och utanför domstol. Det kan till exempel vara som offentlig försvarare i ett brottmål, ombud i en tvist om vårdnad eller att arbeta med affärsjuridiska frågor.

Vad är en advokat?

I Sverige så är advokattiteln skyddad i lag vilket innebär att inte vem som helst får kalla sig advokat eller driva advokatverksamhet även om man har en juridikutbildning. En jurist är oftast inte advokat men däremot har alltid en advokat slutfört juristutbildningen. En biträdande jurist är en jurist som arbetar på en advokatbyrå men som ännu inte har fått sin advokattitel. Den biträdande juristen har alltid en advokat som är ansvarig för denne, detta kallas för principalansvar.

För att få kalla sig advokat i Sverige måste man utöver en juristexamen, genomgå ett antal utbildningsmoment och skaffa sig arbetslivserfarenhet på en advokatbyrå. Därefter så genomförs en prövning av Advokatsamfundet, som är den organisation som utövar tillsyn över alla advokater i Sverige. Det är Advokatsamfundet som bestämmer vem som beviljas inträde och får kalla sig advokat.

Som advokat är din främsta skyldighet alltid att tillvarata klientens intressen och att iaktta absolut lojalitet. Det innebär inte att blint göra som klienten säger utan att alltid ge det bästa rådet ur ett juridiskt perspektiv i den aktuella situationen. En advokat arbetar helt fristående från staten, olika myndigheter eller andra organisationer. Allt för att garantera att advokaten kan arbeta helt oberoende och fritt från påverkan eller andra intressekonflikter och att också klienten kan utgå från detta. Detta är en ytterst viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle där rättssäkerhet måste gälla.

En advokat är också skyldig att följa ett regelverk bestående av etiska regler som bl.a. är till för att säkerställa att klienter kan känna sig trygga i att advokaten tillvaratar deras intressen. Genom det etiska regelverket så blir advokattiteln en kvalitetsstämpel. Det är viktigt att påpeka att det etiska regelverket inte binder jurister som inte är medlemmar i Advokatsamfundet.

Om man som advokat inte följer dessa regler så riskerar man att anmälas till Advokatsamfundet som kan utdöma olika påföljder och i allvarliga fall utesluta advokaten, dvs ta ifrån denne advokattiteln och förbjuda den från att utöva advokatverksamhet.

För att läsa mer om Advokatsamfundet och advokatrollen så kan du besöka:
https://www.advokatsamfundet.se/

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!