Områden vi är verksamma inom

Advokatbyrån Advokathuset Actus verkar inom alla större juridiska områden. Vi hjälper människor & företag med allt från brottmål, komplexa & livspåverkande mål inom familjerätt till stora affärstransaktioner & affärsjuridik.

Affärsjuridik för små & medelstora företag. Vi hjälper dig med affärsjuridiska uppdrag. Starta eget, kompanjonavtal, företagsöverlåtelser och generationsskifte.

Vi företräder anställda & företag i tvister som rör arbetsrätt. Vi biträder klienter från inledande förhandling till ombud i den efterföljande domstolsprocessen om det behövs.

Vi företräder dig som försvarsadvokat eller målsägandebiträde vid brottmål. Är du misstänkt för brott eller har du själv blivit utsatt är vi ditt juridiska stöd.

Vi erbjuder juridisk hjälp vid mål inom familjerätt. Exempelvis fall som rör skilsmässa, vårdnadstvist, boende och umgänge, familjerättsliga avtal och testamenten.

Vi är ditt juridiska stöd vid mål inom fastighetsrätt. På Advokathuset Actus erbjuder vi rådgivning före, vid och efter fastighetsaffären. Vid tvist biträder vi dig som ombud före och under domstolsprocessen.

Oavsett vilka frågor rörande ditt hyresförhållande som du behöver hjälp med kan Advokathuset Actus bistå dig med juridiken som många gånger kan vara relativt komplicerad.

Hos oss arbetar idag en konkursförvaltare och en civilekonom med konkursförvaltning. Vid behov finns flertalet Advokater och jurister som är behjälpliga i konkursförvaltningens olika delar.

Vi företräder människor i asylärenden och arbetar dagligen med migrationsrätt och migrationsfrågor. På Advokathuset Actus erbjuder vi alltid en tolk som talar samma språk som klienten.

Vi på Advokathuset Actus hjälper både leverantörer och upphandlande myndigheter under upphandlingsprocessen.

Vi har den juridiska och ekonomiska kunskapen samt erfarenheten som krävs för att hjälpa er ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

Vi hjälper dig med att få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering.

Vi har flertalet erfarna advokater & jurister som åtar sig uppdrag inom socialrätt. Du kan alltid uppge ett önskemål om att vi ska företräda dig.

Vi erbjuder juridisk hjälp och företräder klienter i angelägenheter som avser tvistelösning. Oavsett hur långt tvisten behöver gå så hjälper vi dig.

Affärsjuridik för små & medelstora företag. Vi hjälper dig med affärsjuridiska uppdrag. Starta eget, kompanjonavtal, företagsöverlåtelser och generationsskifte.

Vi företräder anställda & företag i tvister som rör arbetsrätt. Vi biträder klienter från inledande förhandling till ombud i den efterföljande domstolsprocessen om det behövs.

Vi företräder dig som försvarsadvokat eller målsägandebiträde vid brottmål. Är du misstänkt för brott eller har du själv blivit utsatt är vi ditt juridiska stöd.

Vi erbjuder juridisk hjälp vid mål inom familjerätt. Exempelvis fall som rör skilsmässa, vårdnadstvist, boende och umgänge, familjerättsliga avtal och testamenten.

Vi är ditt juridiska stöd vid mål inom fastighetsrätt. På Advokathuset Actus erbjuder vi rådgivning före, vid och efter fastighetsaffären. Vid tvist biträder vi dig som ombud före och under domstolsprocessen.

Oavsett vilka frågor rörande ditt hyresförhållande som du behöver hjälp med kan Advokathuset Actus bistå dig med juridiken som många gånger kan vara relativt komplicerad.

Hos oss arbetar idag en konkursförvaltare och en civilekonom med konkursförvaltning. Vid behov finns flertalet Advokater och jurister som är behjälpliga i konkursförvaltningens olika delar.

Vi företräder människor i asylärenden och arbetar dagligen med migrationsrätt och migrationsfrågor. På Advokathuset Actus erbjuder vi alltid en tolk som talar samma språk som klienten.

Vi på Advokathuset Actus hjälper både leverantörer och upphandlande myndigheter under upphandlingsprocessen.

Vi har den juridiska och ekonomiska kunskapen samt erfarenheten som krävs för att hjälpa era hyresrätter till bostadsrätter.

Vi hjälper dig med att få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering.

Vi har flertalet erfarna advokater & jurister som åtar sig uppdrag inom socialrätt. Du kan alltid uppge ett önskemål om att vi ska företräda dig.

Vi erbjuder juridisk hjälp och företräder klienter i angelägenheter som avser tvistelösning. Oavsett hur långt tvisten behöver gå så hjälper vi dig.

Rättsområden

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!