Personskaderätt

 Vi hjälper dig med att få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering.

Personskaderätt
Personskaderätt

Om du haft oturen att råka ut för en skada kan du vara i behov av ett juridiskt ombud för att på bästa sätt kunna bevaka dina rättigheter. Skaderegleringen efter en olycka är ofta komplicerad och kan pågå under mycket lång tid. Hos Advokathuset Actus hjälper vi dig med få den försäkringsersättning du har rätt till så att du kan fokusera på din rehabilitering. Skadereglering sker främst gentemot försäkringsbolag, men även Försäkringskassan och AFA Försäkring. Dessa ärenden går även att få prövade i domstol om man inte är överens med försäkringsgivaren om ersättningen. Vi bistår dig såklart även vid domstolsprocessen.

Hur ska jag agera efter en olycka?

Det första man ska göra efter en olycka/skada är att anmäla detta till sitt försäkringsbolag. De flesta personskadorna orsakas genom trafikolyckor. I de situationerna står försäkringsbolagen för ombudets kostnader. När det gäller övriga skador, såsom patientskador och arbetsskador får den skadelidande personen som huvudregel själv stå ombudets kostnader.

Principen inom skadeståndsrätten är att en skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hänt. Ersättning kan omfatta ersättning för lyte och men, sveda och värk, inkomstförlust, ärr, samt allmänna omkostnader. Det har ingen betydelse om skadan orsakats genom olycka eller vållande. Ersättningen betalas vanligtvis av försäkringsbolaget. För det fall att det orsakande fordonet i en trafikolycka saknar försäkring betalas ersättningen istället ut från Trafikförsäkringsföreningen.

Prövningen hos försäkringsbolaget

Prövningen hos försäkringsbolaget omfattar framförallt fyra moment. För att en skadelidande ska ha rätt till ersättning måste det finnas ett samband mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. När samband konstaterats gör försäkringsbolaget en invaliditetsbedömning och en bedömning av arbetsförmågan. Om det visar sig att den skadelidande inte kan arbeta i samma utsträckning som innan olyckan görs en beräkning av inkomstförlust.

Vi hjälper dig med din personskada

Advokathuset Actus erfarenhet inom personskaderätt gör att vi kan hjälpa dig i hela processen men vi åtar oss även uppdrag då vi genomför ett kortare sammanträffande för att ge en bedömning av dina möjligheter till ersättning. Kontakta oss via telefon, mejl eller med hjälp av kontaktformuläret.

Kontakta oss

I behov av juridiskt stöd i ett mål rörande personskaderätt? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.