Migrationsrätt

Vi företräder människor i asylärenden och arbetar dagligen med migrationsrätt och migrationsfrågor. På Advokathuset Actus erbjuder vi alltid en tolk som talar samma språk som klienten.

Migrationsrätt
Migrationsrätt

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stadigvarande uppehålla sig i Sverige. Det råder ofta stor osäkerhet hos den enskilda om vad Migrationsrätten faktiskt innebär och hur processen går till. Migrationsrätt kan exempelvis handla om att söka asyl eftersom man behöver skydd från något i sitt hemland eller att ansöka om att få vara i Sverige för att arbeta.

Vi på Advokathuset Actus har en mångårig erfarenhet att företräda människor i migrationsrättsliga ärenden och arbetar dagligen med dessa frågor. Våra medarbetare lägger stor vikt vid att möta vår klients behov och erbjuda vår klient det stöd som behövs under processen. Advokathuset Actus prioriterar personliga möten och ordnar alltid en tolk som talar samma språk som klienten.

Du har ofta rätt till ett offentligt biträde

En del mål inom migrationsrätt och asylrätt ger sökanden rätten till ett offentligt biträde som oftast är en advokat eller jurist. Staten står kostnaden för sökandens offentliga biträde. Man får i så fall tillfälle att ange om man önskar något särskilt biträde. Den som söker asyl kan då ange att man önskar ett biträde ifrån Advokathuset Actus så utser Migrationsverket en av våra jurister eller advokater. Om sökandens ärende inte ger rätt till ett offentligt biträde så kan våra medarbetare på Advokathuset Actus på ett kostnadseffektivt sätt tillvarata sökandens rättigheter genom att representera sökanden som privat ombud. Då står sökanden själv kostnaden.

Genom att tidigt vända dig till en av våra advokater och jurister ger du dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kallas ett tillstånd för en icke-medborgare att bosätta sig i Sverige. Icke-medborgare som saknar uppehållstillstånd (eller andra handlingar som krävs för vistelse i Sverige, såsom visum) kan bli avvisad/utvisad till det land där personen är medborgare. Motsvarande rättigheten för EU- och EES-medborgare att stanna i Sverige mer än grundläggande tre månader kallas uppehållsrätt.

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som utreder och beslutar i ärenden om uppehållstillstånd. Migrationsrättsliga beslut kan överklagas först till Migrationsdomstolen och sedan till Migrationsöverdomstolen.

Vi på Advokathuset Actus kan i dessa processer bistå med juridisk rådgivning, representation och en förberedande information om vad som krävs av en sökande för att framgång ska nås i ärendet.

Arbetstillstånd

Icke-medborgare behöver ha ett arbetstillstånd för att kunna arbeta lagligt och säkert i Sverige. Hanterandet av ansökningar för arbetstillstånd är en tämligen komplicerad process för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Små fel kan få stora konsekvenser. Våra medarbetare kan hjälpa er sköta hela ansökningsprocessen och representerar både det anställande företaget och den arbetssökande vid denna process.

Förvarsärenden

Förvar används huvudsakligen för att säkerställa att en person som saknar tillstånd att vistas i Sverige är tillgänglig för verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning. Att placera någon i förvar är en mycket ingripande åtgärd eftersom det förhindrar personen att röra sig fritt.

Polisen och Migrationsverket kan besluta om förvar om någons identitet är oklar eller för att utreda en icke-medborgares rätt att vistas i landet. Förvar är en frihetsberövande åtgärd som innebär att den försvarstagne endast får vistas på en låst avdelning. Advokathuset Actus har en gedigen erfarenhet av att biträda klienter i förvarsärenden.

Kontakta oss

Är du i behov av en företrädare i ett asylärende eller har du frågor som rör migrationsrätt? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan. 

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.