Socialrätt

Vi har flertalet erfarna advokater och jurister som åtar sig uppdrag inom socialrätt. Du kan alltid uppge ett önskemål om att vi ska företräda dig.

Socialrätt
Socialrätt

Utgångspunkten i svensk rätt är att all vård ska vara frivillig vilket innebär att huvudregeln är att det inte är möjligt att påtvinga medborgarna vård som de inte önskar. Från detta finns dock undantag som innebär att barn, personer med ett pågående missbruk, samt personer som lider av en psykisk störning under vissa förutsättningar kan bli föremål för tvångsvård.

Förutsättningarna för att besluta om tvångsvård regleras i tre olika lagstiftningar; LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård). Det är förvaltningsrätten som beslutar om vård efter ansökan från socialtjänsten avseende LVU och LVM. Vad gäller LPT tas beslut efter ansökan från sjukvården. I ett inledande skede får socialtjänsten och sjukvården fatta ett beslut om omhändertagande på egen hand som sedan förvaltningsrätten prövar i samband med ansökan.

Att bli föremål för tvångsvård är en, för den enskilde, mycket ingripande åtgärd som endast ska användas om alla andra möjligheter till vård och stöd är uttömda. Detta innebär att för det fall du eller ditt barn blir föremål för någon av dessa lagstiftningar har ni rätt till ett offentligt biträde som företräder er inför rätten.

Det offentliga biträdet hjälper dig genom hela processen vilket bl. a. innebär att biträdet tar nödvändiga kontakter med myndigheter och domstol samt hjälper dig med att sammanställa den bevisning som talar till din fördel och presentera denna för rätten. Därutöver har det offentliga biträdet en stödjande funktion för dig som enskild, vilket innebär att du får information och förklaringar till vad som händer i processen.

Välja offentligt biträde

Det är din rätt att själv begära vem som ska bli ditt offentliga biträde. Om du har ett önskemål om att någon specifik person eller advokatbyrå ska företräda dig ska du så snart du kan meddela detta till socialtjänst (LVU, LVM), sjukvård (LPT) samt förvaltningsrätten. Vi på Advokathuset Actus har flertalet erfarna advokater och jurister som åtar sig uppdrag inom detta område och du kan alltid uppge ett önskemål om att vi ska företräda dig.

Kontakta oss

Önskar du att någon av våra erfarna advokater eller jurister ska bli ditt offentliga biträde? Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.