Arbetsrätt

Vi företräder anställda och företag i tvister som rör arbetsrätt. Vi biträder klienter från inledande förhandling till ombud i den efterföljande domstolsprocessen om det behövs.

Arbetsrätt
Arbetsrätt

Det finns ett stort antal lagar och regler som påverkar anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Tillsammans utgör dessa lagar den så kallade arbetsrätten. Genom arbetsrätten regleras de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har gentemot varandra. 

Arbetsrätten är ett rättsområde som kännetecknas av att det medför ett starkt skydd för arbetstagarens intresse av att känna sig trygg i sin anställning. De arbetsrättsliga lagar som finns avser därför att på olika sätt säkerställa arbetstagarens trygghet. Lagstiftningen handlar bland annat om att se till att arbetsvillkoren efterlevs, att förhindra diskriminering på arbetsplatsen och att skydda arbetstagaren från obefogade avsked eller uppsägningar. 

Liksom att arbetsrätten utgör ett skydd för arbetstagaren utgör den även ett skydd för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har i sin tur ett intresse av att effektivt kunna driva sin verksamhet med hjälp av sina anställda. Arbetsgivaren är därmed beroende av att arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter i enlighet med anställningsavtalet. Om arbetstagaren agerar i strid mot anställningsavtalet och om arbetsgivaren inte kan förmå honom eller henne att rätta sig har arbetsgivaren, i vissa fall, rätt att skilja arbetstagaren från sin anställning. Vissa arbetsrättsliga frågor kan även uppstå om arbetsgivaren av någon anledning väljer att omorganisera sin verksamhet.

Uppsägning och avsked

Uppsägning av en anställd kan ske på grund av personliga skäl eller arbetsbrist. Avsked blir enbart aktuellt i mycket allvarliga fall och anses vara en klart mer ingripande åtgärd än uppsägning.

Att bli uppsagd eller avskedad är en händelse som många personer upplever som oerhört påfrestande och det är därför klokt att alltid ha stöd under en sådan process. Är man medlem i facket så erbjuder fackförbundet normalt sett kostnadsfritt stöd. I händelse av att arbetstagaren inte är medlem i facket så rekommenderar vi att man tar stöd av en advokat eller jurist så att man kan navigera rätt i processen.

För att kunna säga upp eller avskeda en anställd så behöver en arbetsgivare följa flertalet formkrav och det är därför klokt att konsultera någon innan beslutet fattas. Om arbetsgivaren säger upp eller avskedar någon på ett otillåtet sätt så blir skadestånden normalt sett höga.

Arbetsgivare och arbetstagare som är oense om förhållanden som rör anställningen riskerar att dras in i komplicerade arbetstvister som handlar om stora skadestånd och rättegångskostnader. Eftersom det normalt sett saknas rättsskydd är det en klok utgångspunkt att parterna strävar efter att finna en samförståndslösning. Om detta inte är möjligt så får en domstol avgöra målets utgång.

Anställningsavtal

Vi hjälper arbetsgivare med att upprätta fullständiga anställningsavtal. Hur ett anställningsavtal ska utformas beror helt på vilken typ av anställning det handlar om. Erfarenhetsmässigt så vet vi att det i många fall kan finnas önskemål om exempelvis konkurrensklausuler eller att lönen delvis bestäms utifrån prestation.

Vi hjälper er inom arbetsrätten

Advokathuset Actus erfarenhet inom arbetsrättsliga frågor gör att vi kan hjälpa såväl privatpersoner som företag med alla typer av arbetsrättsliga frågor. Kontakta oss via telefon, mejl eller kontaktformuläret på hemsidan så återkommer vi med besked om hur just ditt ärende kan hanteras på bästa sätt.

Kontakta oss

Har du frågor eller ett behov av juridisk rådgivning kopplat till arbetsrätt? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan. 

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.