Arbetsrätt

Vi företräder både anställda och företag i tvister som rör arbetsrätt. Detta handlar bland annat om situationer då en anställd har blivit eller ska bli uppsagd och avskedad. Vi biträder våra klienter redan från den inledande förhandlingen och om det behövs som ombud i den efterföljande domstolsprocessen.

Advokathuset Actus har också god erfarenhet av att hantera ärenden gällande företagshemligheter och konkurrande verksamhet.