Agnes
Lithner

Agnes
Lithner
Biträdande jurist Agnes Lithner

Biträdande jurist Agnes Lithner åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Agnes Lithner främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Praktik på Advokatfirman Lindahl 2021
  • Juristassistent på ELC AB 2021
  • Praktik på Advokatfirman Glimstedt 2021/22
  • Juristexamen Örebro universitet 2022
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2022
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!