Agnes
Lithner

Biträdande jurist
agnes@advokaternas.se
079-006 15 52
Profil hos Advokatsamfundet

Agnes
Lithner
Biträdande jurist Agnes Lithner

Biträdande jurist Agnes Lithner åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Agnes Lithner främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Praktik på Advokatfirman Lindahl 2021
  • Juristassistent på ELC AB 2021
  • Praktik på Advokatfirman Glimstedt 2021/22
  • Juristexamen Örebro universitet 2022
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2022
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!