Anders Ylönen

Advokat & delägare

Anders Ylönen åtar sig främst uppdrag inom brottmål samt civilrätt. Inom brottmål åtar sig Anders Ylönen uppdrag som offentlig försvarare (även ekobrott), privat försvarare och målsägandebiträde Inom civilrätt så åtar sig Anders Ylönen uppdrag som ombud i olika typer av rättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning

  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2012
  • Universitetsstudier i företagsekonomi samt ledarskap
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2012, delägare sedan 2016

Språk

  • Svenska
  • Engelska

E-post: anders@advokaternas.se
Tel: 070-510 85 83

 

 

 

Anders Ylönen