Gustaf Widén

Advokat & delägare

Advokat Gustaf Widén åtar sig främst uppdrag inom brottmål (även ekobrott), familjemål och civilrätt samt även uppdrag som offentligt biträde inom LVU och migrationsrätt.

Inom brottmål åtar sig Gustaf Widén uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, särskild företrädare och målsägandebiträde.

Inom familjerätt åtar sig Gustaf Widén uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge.

Inom civilrätt så åtar sig Gustaf Widén uppdrag som ombud i olika typer av rättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning

  • Utlandsstudier Birmingham University år 2009
  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2010
  • Anställd som jurist hos Energimarknadsinspektionen år 2010-2011
  • Tingsnotarie vid Västmanlands tingsrätt år 2011-2013
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2013, delägare sedan 2017

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: gustaf@advokaternas.se
Tel: 070-661 79 84

Profil hos Advokatsamfundet

Gustaf Widén