Gustaf
Widén

Advokat och delägare
gustaf@advokaternas.se
070-661 79 84
Profil hos Advokatsamfundet

Gustaf
Widén
Advokat Gustaf Widén

Advokat Gustaf Widén åtar sig främst uppdrag inom brottmål (även ekobrott), familjemål och civilrätt.

Inom brottmål åtar sig Gustaf Widén uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, särskild företrädare och målsägandebiträde.

Inom familjerätt åtar sig Gustaf Widén uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge.

Gustaf Widén åtar sig uppdrag som ombud i olika typer av rättsliga tvister inom civilrätt .

Erfarenhet/Utbildning
  • Utlandsstudier Birmingham University år 2009
  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2010
  • Anställd som jurist hos Energimarknadsinspektionen år 2010-2011
  • Tingsnotarie vid Västmanlands tingsrätt år 2011-2013
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2013, delägare sedan 2017
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!