Håkan
Andersson

Advokat
andersson@advokaternas.se
070-593 40 95
Profil hos Advokatsamfundet

Håkan
Andersson
Advokat Håkan Andersson

Advokat Håkan Andersson åtar sig främst uppdrag inom brottmål samt affärsjuridik. Inom brottmål åtar sig Håkan Andersson uppdrag som offentlig försvarare (även ekobrott), privat försvarare och målsägandebiträde.

Inom affärsjuridik så biträder Håkan Andersson privatpersoner och företag i förhandlingar, tvister samt upprättar olika typer av affärsrättsliga avtal.

Håkan Andersson har även särskild erfarenhet av att biträda fastighetsägare i ombildningar till bostadsrättsföreningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen, Uppsala Universitet år 1978
  • Anställd som skatterevisor år 1979-1982
  • Bankdirektör år 1982-1992
  • Egen affärsjuridisk verksamhet år 1992-2002
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2002, delägare sedan 2003
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!