Isabelle
Linnskog

Advokat
isabelle@advokaternas.se
070-317 77 87
Profil hos Advokatsamfundet

Isabelle
Linnskog
Advokat Isabelle Lundin

Advokat Isabelle Linnskog åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Isabelle Linnskog främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Nämndeman Eskilstuna tingsrätt, 2015-2016
  • Utlandsstudier Glasgow Skottland år 2016
  • Juristexamen, Stockholm Universitet år 2017
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2017
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!