Johan
Johansen

Advokat
johan@advokaternas.se
073-827 67 01
Profil hos Advokatsamfundet

Johan
Johansen
Advokat Johan Johansen

Advokat Johan Johansen biträder företag och privatpersoner i tvistemål rörande fastighetsrätt, hyresrätt, bolagsrätt samt skadeståndsrätt. Johan Johansen åtar sig även uppdrag som ombud i personskaderätt.

Advokat Johan Johansen är även verksam inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare och offentligt biträde i LVU, LVM mål samt migrationsärenden.

Erfarenhet/Utbildning
  • Skadereglerare hos Folksam år 2014-2015
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2016
  • Uppsatspraktikant Advokatfirman Glimstedt år 2016
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2016
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!