Johan Johansen

Advokat

Johan Johansen biträder företag och privatpersoner i tvistemål rörande fastighetsrätt, hyresrätt, bolagsrätt, skadeståndsrätt samt arbetsrätt. Johan Johansen åtar sig även uppdrag som ombud i personskaderätt.

Johan Johansen är även verksam inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare och offentligt biträde i tvångsvårdsmål samt migrationsärenden.

Erfarenhet/Utbildning

  • Skadereglerare hos Folksam år 2014-2015
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2016
  • Uppsatspraktikant Advokatfirman Glimstedt år 2016
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2016

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: johan@advokaternas.se
Tel: 073-827 67 01

Profil hos Advokatsamfundet

Johan Johansen