Lena
Eriksson

Biträdande jurist
lena.eriksson@advokaternas.se
070-234 02 74
Profil hos Advokatsamfundet

Lena
Eriksson

Biträdande jurist Lena Eriksson åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Lena Eriksson främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2000
  • Länsrättsnotarie, Länsrätten i Stockholm år 2000-2001
  • Tingsnotarie, Eskilstuna tingsrätt år 2001-2003
  • Kronofogdeaspirant, Kronofogdemyndigheten Eskilstuna år 2003
  • Beredningsjurist, Västmanlands tingsrätt år 2006-2021
  • Anställd hos Advokathuset sedan 2021
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!