Lisen
Areskoug

Biträdande jurist
lisen@advokaternas.se
076-492 19 54

Lisen
Areskoug

Biträdande jurist Lisen Areskoug åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Lisen Areskoug främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Administratör Polismyndigheten 2018-2022
  • Praktik vid Västmanlands tingsrätt 2020-2021
  • Amanuens vid Örebro universitet 2021-2022
  • Juristexamen Örebro universitet 2022
  • Biträdande jurist hos Advokathuset Actus sedan 2022
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!