Lucas
Wiberg

Advokat
lucas@advokaternas.se
072-202 61 70
Profil hos Advokatsamfundet

Lucas
Wiberg
Advokat Lucas Wiberg

Advokat Lucas Wiberg åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM samt migrationsärenden.

Lucas Wiberg åtar sig även uppdrag som ombud i olika civilrättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning
  • Anställd hos Migrationsverket under år 2016-2017
  • Anställd hos Kriminalvården som frivårdsinspektör år 2018
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2019
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2019
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!