Lucas Wiberg

Jur. kand.

Lucas Wiberg åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Lucas Wiberg åtar sig även uppdrag som ombud i olika civilrättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning

  • Anställd hos Migrationsverket under år 2016-2017
  • Anställd hos Kriminalvården som frivårdsinspektör år 2018
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2019
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2019

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Grundläggande tyska

Kontaktuppgifter
E-post: lucas@advokaternas.se
Tel: 072-202 61 70

Profil hos Advokatsamfundet

 

 

Lucas Wiberg