Advokat Lucas Wiberg

Advokat Lucas Wiberg åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare samt offentlig biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Lucas Wiberg åtar sig även uppdrag som ombud i olika civilrättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning
  • Anställd hos Migrationsverket under år 2016-2017
  • Anställd hos Kriminalvården som frivårdsinspektör år 2018
  • Juristexamen, Örebro Universitet år 2019
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2019
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!