Marcus
Rudstam

Advokat och delägare
marcus@advokaternas.se
070-338 69 73
Profil hos Advokatsamfundet

Marcus
Rudstam
Advokat Marcus Rudstam

Advokat Marcus Rudstam åtar sig främst uppdrag inom brottmål och civilrätt samt uppdrag som konkursförvaltare.

Inom brottmål åtar sig Marcus Rudstam uppdrag som offentlig försvarare (även ekobrott), privat försvarare och målsägandebiträde. Inom civilrätt så åtar sig Marcus Rudstam uppdrag som ombud i olika typer av rättsliga tvister.

Marcus Rudstam är konkursförvaltare sedan år 2013.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2005
  • Tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt år 2005-2006
  • Anställd hos Advokathuset sedan 2006, delägare sedan 2011
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!