Marcus Rudstam

Advokat & delägare

Marcus Rudstam åtar sig främst uppdrag inom brottmål och civilrätt samt uppdrag som konkursförvaltare.

Inom brottmål åtar sig Marcus Rudstam uppdrag som offentlig försvarare (även ekobrott), privat försvarare och målsägandebiträde. Inom civilrätt så åtar sig Marcus Rudstam uppdrag som ombud i olika typer av rättsliga tvister.

Marcus Rudstam är konkursförvaltare sedan år 2013

Erfarenhet/Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms Universitet år 2005
  • Tingsnotarie vid Eskilstuna tingsrätt år 2005-2006
  • Anställd hos Advokathuset sedan 2006, delägare sedan 2011

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: marcus@advokaternas.se
Tel: 070-338 69 73

Profil hos Advokatsamfundet

Marcus Rudstam