Martin
Ekelöf

Biträdande jurist
martin@advokaternas.se
073-366 18 64
Profil hos Advokatsamfundet

Martin
Ekelöf

Biträdande jurist Martin Ekelöf åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Martin Ekelöf främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen Örebro universitet 2012
  • Kredithandläggare, Handelsbanken 2008-2013
  • Jurist konsumentskydd finansiella tjänster, Konsumentverket 2013-2016
  • Civil utredare bedrägeribrott, Polisen Örebro 2016-2018
  • Skatteombud borgenärsområdet, Skatteverket 2018-2022
  • Jurist, Hyresgästföreningen 2022-2023
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2023
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!