Matilda
Skogsberg

Biträdande jurist
matilda@advokaternas.se
073-920 24 53
Profil hos Advokatsamfundet

Matilda
Skogsberg

Biträdande jurist Matilda Skogsberg åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Matilda Skogsberg främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen Örebro Universitet 2023
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2023
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!