Sanella
Cancarevski

Biträdande jurist
sanella@advokaternas.se
076-000 98 83
Profil hos Advokatsamfundet

Sanella
Cancarevski

Biträdande jurist Sanella Cancarevski åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Sanella Cancarevski främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
 • Studier vid juristprogrammet, Stockholms universitet, år 2002-2007
 • Handläggare, Skatteverket, år 2007-2015
 • Handläggare, Migrationsverket, år 2016-2022
 • Juristexamen, Stockholms universitet, år 2019
 • Handläggare, Sveriges ambassad i Iran, år 2019
 • Tingsnotarie, Västmanlands tingsrätt, år 2020-2021
 • Biträdande jurist, Advokatfirman Camilla Karapetyan AB, år 2022-2023
 • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2023
Språk
 • Svenska
 • Engelska
 • Serbiska
 • Bosniska
 • Kroatiska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!