Stefan
Krstic

Biträdande jurist
stefan@advokaternas.se
073-740 84 42
Profil hos Advokatsamfundet

Stefan
Krstic

Biträdande jurist Stefan Krstic åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Inom familjerätten så åtar sig Stefan Krstic främst uppdrag som ombud i vårdnadsmål och bodelningar.

Erfarenhet/Utbildning
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2022
  • Juristexamen Stockholms universitet 2022
  • Politisk gruppledare i Eskilstuna kommun 2018–2022
Språk
  • Svenska
  • Engelska
  • Serbiska
  • Bosniska
  • Kroatiska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!