Tobias
Ekelund

Tobias
Ekelund
Biträdande jurist Tobias Ekelund

Tobias Ekelund åtar sig uppdrag inom humanjuridiska områden vilket bl.a. innefattar uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM, LPT samt migrationsärenden.

Tobias åtar sig även uppdrag som ombud i olika civilrättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen Örebro Universitet 2011
  • Rådgivare ekonomi och pension, Handelsbanken 2010-2012
  • Process- och bolagsjurist Transcom CMS AB 2012-2014
  • Tingsnotarie Örebro Tingsrätt 2014-2015
  • Biträdande jurist Advokatfirman Glimstedt 2015-2016
  • Åklagare, åklagarkammare Västerås och Örebro 2016-2021
  • Biträdande jurist Advokathuset Actus 2021
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!