Tobias
Ekelund

Advokat och delägare
tobias@advokaternas.se
070-696 96 27
Profil hos Advokatsamfundet

Tobias
Ekelund
Biträdande jurist Tobias Ekelund

Tobias Ekelund åtar sig främst uppdrag inom det humanjuridiska området vilket bl.a. innefattar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentligt biträde i LVU, LVM och LPT samt migrationsärenden.

Tobias åtar sig även uppdrag som ombud i olika civilrättsliga tvister.

Erfarenhet/Utbildning
  • Juristexamen Örebro Universitet 2011
  • Rådgivare ekonomi och pension, Handelsbanken 2010-2012
  • Process- och bolagsjurist Transcom CMS AB 2012-2014
  • Tingsnotarie Örebro Tingsrätt 2014-2015
  • Biträdande jurist Advokatfirman Glimstedt 2015-2016
  • Åklagare, åklagarkammare Västerås och Örebro 2016-2021
  • Anställd hos Advokathuset Actus sedan 2021
Språk
  • Svenska
  • Engelska

Se fler av våra advokater och medarbetare
här. Vi är här för dig!