Offentlig försvarare – Försvarsadvokat

Är du misstänkt för brott? På Advokathuset Actus finns flera advokater som är specialiserade på försvararuppdrag. Vi tar uppdrag både som offentlig försvarare och som privat försvarare inom alla typer av brott. Vi åtar oss också uppdrag som försvarare i ekomål.

Om du blir misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Om det är ett allvarligt brott eller om du är anhållen kommer polisen att se till att du får en försvarare redan under polisutredningen, men du kan också själv, när som helst under utredningen, säga till att du vill ha en offentlig försvarare. Ju tidigare under processen som du begär en försvarsadvokat, desto enklare är det för oss att hjälpa dig på ett bra sätt. Vi närvarar alltid vid dina förhör, förklarar vad som händer under processen och försvarar dig vid rättegången. Din rätt kommer alltid i första hand och vi är alltid på din sida.

Välj själv Din försvarsadvokat

Om du vill ha en särskild advokat som försvarare måste du meddela det till polisen eller till tingsrätten så snart som möjligt. Om du inte väljer själv kommer domstolen att förordna en advokat från en lista över alla som vill ha försvararuppdrag.

Om du vill ha vår hjälp så meddelar du polis, åklagare eller domstol att du vill ha en försvarsadvokat från Advokathuset Actus. Om du vill ha en specifik advokat från Advokathuset Actus så lämnar du namnet på just den advokaten.

Brottsoffer – Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för våldsbrott har du oftast rätt till ett målsägandebiträde, dvs en egen advokat eller jurist som ska vara ditt stöd under utredningen och rättegången, och som kan hjälpa dig att kräva skadestånd av gärningsmannen. Vi stöttar alltid dig genom hela rättsprocessen, närvarar vid förhör och tillvaratar dina intressen vid själva rättegången.

Om du vill ha vår hjälp så meddelar du polis, åklagare eller domstol att du vill ha ett målsägandebiträde från Advokathuset Actus. Om du vill ha en specifik jurist från Advokathuset Actus så meddelar du det.

Brottmål