Är du i färd med att köpa eller sälja din bostad? Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja hus och inte sällan dyker frågan om fel och ansvar upp. Vad är ett dolt fel och vem ska stå för kostnaden för att åtgärda felet? Har jag rätt att kräva säljaren på kostnaden? Vad är undersökningsplikt? Ska jag ha en besiktningsman och behöver jag som säljare upplysa om de fel jag känner till?

Advokathuset Actus hjälper med dig rådgivning i dessa frågor före, vid och efter fastighetsaffären om så önskas. Vid tvist biträder vi dig som ombud före och vid en domstolsprocess.

Som köpare av en fastighet är det viktigt att snarast möjligt ta kontakt med en advokat om du misstänker eller t.o.m. har fått bekräftat att det är fel på fastigheten. Dels är det viktigt att tidigt få en bedömning av möjligheterna till framgång vid en tvist dels är det viktigt att inom viss tid reklamera felet till säljaren.