Uppehållstillstånd, arbetstillstånd och förvarsärenden

På Advokathuset Actus har vi en lång och gedigen erfarenhet av ärenden rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Vi vet vad som krävs för att få bifall till en ansökan och kommer att hjälpa dig samla in den nödvändiga utredningen i ditt ärende. Vi hjälper även till i ärenden rörande svenskt medborgarskap och prövning av förvarsbeslut. Vid sammanträffanden med oss så ordnar vi alltid en tolk som talar samma språk som klienten.