Till Dig som sitter med ett fastighetsbestånd, större eller mindre men önskar överlåta detta rekommenderar vi att överväga en ombildning i stället för en ren fastighetsöverlåtelse.

Genom en ombildning kan Du som fastighetsägare optimera Ditt ekonomiska utfall jämfört med en traditionell överlåtelse. För Dina hyresgäster kan också finnas ett intressant incitament att äga sin lägenhet i stället för att vara hyresgäst. Detta medför nämligen idag en möjlighet till 100 % finansiering vid ett övertagande.

Vi har den juridiska och ekonomiska kunskapen samt erfarenheten som krävs för att genomföra ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i alla delar från upprättande av en ekonomisk plan, bildande av en bostadsrättsförening samt genomförandet av respektive överlåtelser.

Advokathuset Actus samarbetar också med revisorer, skattejurister och mäklare för att ombildningen ska kunna genomföras både tryggt och smidigt.