Vad händer om min arbetsgivare går i konkurs?

Vi ger en juridisk förklaring på vad som händer om din arbetsgivare går i konkurs och hur du som anställd bör gå tillväga.

Det här händer om din arbetsgivare går i konkurs

Att det företag som du jobbar på går i konkurs innebär inte att du per automatik är uppsagd eller att din anställning upphör. Fortsätt att jobba som vanligt tills du får annat besked. Vanligtvis kommer du dock bli uppsagd av konkursförvaltaren inom kort. Ibland kan det vara så att konkursförvaltaren vill driva vidare verksamheten under en kort period. Då kvarstår din arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

När det har gått en månad från konkursbeslutet, måste konkursförvaltaren bestämma om du ska fortsätta ditt arbete. Du kommer att få ett tydligt besked i god tid. Om konkursförvaltaren begär att du ska fortsätta arbeta även efter att en månad gått från konkursutbrottet, kommer du att få lön direkt från konkursboet. För denna lön gäller inte de begränsningar som finns för lönegarantin enligt nedan. Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden, får du som huvudregel lön genom lönegarantin under den uppsägningstid som följer av LAS. En förutsättning för att du ska få ersättning är du är anmäld som arbetssökande till Arbetsförmedlingen (obs! ej som “arbetslös”)

Vad händer med mina löneanspråk?

Om du har lön att fordra kan du vara berättigad till ersättning från den statliga lönegarantin.

Lönegarantin omfattar alla anspråk som grundar sig på anställningen; t ex lön, uppsägningslön, övertidsersättning, OB, reseersättning och utlägg för arbetsgivarens räkning samt semesterersättning. Även vikarier omfattas av lönegarantin på samma villkor som övriga anställda.

Enligt huvudregeln täcker lönegarantin följande anspråk:

  • Innestående lön som tjänats in max 3 månader innan konkursansökan
  • Uppsägningslön beräknad enligt lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesteråret
  • Övertidsersättning och viss annan ersättning som intjänats tidigast 3 månader innan konkursansökan och senast en månad efter konkursen
  • Lönegarantin kan utgå med totalt max fyra prisbasbelopp. Under 2020 motsvarar det 189 200 kronor. Prisbasbeloppet ändras varje år
  • Lönegarantin kan dock endast utgå för en sammanlagd tid av högst 8 månader. Hur länge du får lönegaranti beror därför på hur mycket du tjänar
  • När tiden för lönegaranti gått ut kan du anmäla dig till Arbetslöshetskassan och begära arbetslöshetsersättning tills du får ett nytt jobb
När får jag mina pengar?

Utgångspunkten är att lönegarantin ska betalas ut precis som vanlig lön, d v s i slutet av varje månad, under uppsägningstiden. Utbetalningen görs av Länsstyrelsen efter att konkursförvaltaren fattat beslut om lönegaranti. Länsstyrelsens mål är att lönegarantin ska betalas ut inom fem arbetsdagar från den dag de får in beslutet.

Om anspråket på ersättning är tvistigt eller på annat sätt oklart måste konkursförvaltaren utreda anspråket varför ersättningen eventuellt kan komma att betalas ut senare. Fördröjningar kan även förekomma på grund av den stora mängden anställda att hantera i den aktuella konkursen. Konkursförvaltaren gör dock allt för att betalningarna ska göras i så nära anslutning som möjligt till ordinarie utbetalningsdag.

Vad händer om jag får nytt jobb under uppsägningstiden?

Om du har sagts upp och fått meddelande om arbetsbefrielse, och du börjar ett nytt arbete under uppsägningstiden så görs avdrag på uppsägningslönen från lönegarantin motsvarande den nya inkomsten.

Vad händer om jag sagt upp mig själv eller blivit uppsagd av arbetsgivaren innan konkursen?

Du kan ändå ha rätt till ersättning från lönegarantin. Lön under uppsägningstiden omfattas av lönegarantin (med beloppsbegränsningen om fyra prisbasbelopp (189 200 kronor kr år 2020). Detta förutsätter som huvudregel att uppsägningslönen intjänats tidigast 3 månader innan konkursansökan och tiden därefter dock senast inom uppsägningstid, som gäller enligt LAS, beräknad från konkursdagen.

Kontakta oss

Är du i behov av juridiskt stöd? Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, docx, jpeg, heic, Max filstorlek: 15 MB.
    Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.