Konkursförvaltning och frågor kring obestånd är ett av Advokathuset Actus äldsta verksamhetsområden. Vi hanterar både stora konkursärenden med fortsatt drift samt mindre konkursärenden. Hos oss på Advokathuset Actus återfinns både konkursförvaltare, civilekonomer, biträdande jurister och sekreterare som tillsammans arbetar för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi har kunskapen för att kunna agera korrekt i pressade situationer och håller oss ständigt uppdaterade på området.