Vad innebär livstids fängelse i Sverige?

Ett fängelsestraff kan dömas ut antingen på viss tid eller på livstid. Ett fängelsestraff kan vara från 14 dagar till livstid. 

Livstids fängelse är den svenska lagens strängaste straff och blir aktuellt vid särskilt allvarliga brott. Brott som kan ge livstids fängelse är mord, grovt spioneri, grov mordbrand, grova folkrättsbrott, grov allmänfarlig ödeläggelse, människorov, grovt sabotage samt sjö-, luftfarts- och flygplanssabotage. I praktiken utdöms livstidsstraff enbart vid mord.

Trots namnet innebär ett livstidsstraff vanligtvis inte att den dömde tillbringar resten av sitt liv i fängelse. I Sverige är det praxis att livstidsdömda fångar kan ansöka om tidsbegränsat straff efter att ha suttit en tid i fängelse. 

När den livstidsdömde har avtjänat minst tio år av livstidsstraffet kan denne ansöka om att få straffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Det finns dock ingen garanti för att få sitt straff tidsbestämt. 

Ett livstidsstraff som omvandlats till tidsbestämt straff får aldrig understiga 18 år. Alla beslut om att omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff avgörs i Örebro tingsrätt. Domstolen beaktar vid sin bedömning bland annat Kriminalvården och Rättsmedicinalverkets yttranden om hur den dömde skött sig under strafftiden samt risken för återfall i brottslighet. 

För den som får livstidsstraffet omvandlat till tidsbestämt straff gäller samma regler som för övriga fängelsedömda. Eftersom intagna i normalfallet avtjänar två tredjedelar av sin strafftid innan de blir villkorligt frigivna så gäller detsamma för den livstidsdömde som får ett tidsbestämt straff. Efter frigivningen har den dömde en prövotid som motsvarar tiden som återstår av straffet, men minst ett år. 

Kontakta din Advokat i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!