juni 2023

Vad är utlandsspioneri?

Ändringar i brottsbalken, tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagen I november 2022 fattade riksdagen beslut om lagändringar i brottsbalken som kriminaliserar utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning

Läs mer