oktober 2020

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Måste jag bli pappa?

Det finns ingen juridisk möjlighet att ålägga en kvinna skyldighet att genomföra en abort. Abortlagen är utformad så att det alltid är den gravida som

Läs mer