Är man skyldig att vittna i domstol?

I Sverige gäller en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte. Ett vittne kan kallas av olika parter i domstolen. Skyldigheten att vittna gäller oavsett vilket part som kallat vittnet. Vittnesplikten påverkas därmed inte av om det är åklagaren eller försvaret som kallat vittnet, om det gäller ett brottmål. Detsamma gäller om vittnet kallats för att vittna i ett tvistemål. Det är viktigt att komma till …

Domstolen har dömt den tilltalade att betala skadestånd till mig. Hur får jag mitt skadestånd?

Vägen som en brottsutsatt måste gå för att få ut sitt skadestånd kan tyvärr bli lång om gärningspersonen inte frivilligt betalar skadeståndet eller saknar tillgångar.  Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret.  Om flera gärningspersoner har dömts för ett och samma brott är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att brottsoffret kan kräva …

När kan en vårdnadshavare anses olämplig

Måste jag bli pappa?

Det finns ingen juridisk möjlighet att ålägga en kvinna skyldighet att genomföra en abort. Abortlagen är utformad så att det alltid är den gravida som bestämmer om huruvida abort ska genomföras eller inte. Att kvinnan falskeligen sagt sig använda preventivmedel eller lovat utföra en abort för det fallet hon blir gravid påverkar inte detta faktum. Att lura någon till att bli pappa är inte heller straffbart. Av 1 kap. 1 § föräldrabalken framgår att man presumeras vara far till ett barn om man är gift med mamman till barnet vid barnets födelse. Är man inte gift med mamman till barnet …

Biträdande jurist till Advokathuset Actus

Har du ambitionen att bli advokat och vill arbeta på en av Mälardalens största advokatbyråer? Då söker vi dig som vill bli en del av vårt Eskilstuna– eller Örebrokontor. ArbetsuppgifterSom biträdande jurist hos oss på Advokathuset Actus välkomnas du till en modern arbetsplats som strävar efter att vara nytänkande. Du kommer att arbeta med alla byråns arbetsområden vilka främst innefattar humanjuridik och tvistelösning. Ditt arbete kommer till stor del att vara självständigt men alltid ske under handledning av en delägare. Om Advokathuset ActusVi är en stor allmänpraktiserande advokatbyrå med kontor i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad.  Advokathuset Actus arbetar inom …

Vad innebär besittningsskydd?

Att ha besittningsskydd till en hyresrätt innebär att du som hyresgäst har rätt att bo kvar i enbostad som du hyr även i de fall som din hyresvärd vill säga upp hyresavtalet.Besittningsskyddet gäller även i vissa fall vid hyra av lokaler. Reglerna kringbesittningsskydd finns huvudsakligen till som skydd för dig som hyr en bostad och syftar tillatt ge hyresgästen en trygghet i sitt boende.Hur långt skyddet sträcker sig påverkas av olika faktorer. Skyddet är till exempel meromfattande för privatpersoner som en bostad jämfört med ett företag som hyr en lokal till sinverksamhet. Skyddets omfattning påverkas även av om det rör …