juli 2022

Vad är Snabbare lagföring?

Snabbare lagföring (SLF) är en försöksverksamhet där Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar arbetar för att korta ned handläggningstiden mellan brott och lagföring, främst vid mängdbrottslighet.

Läs mer