Arvsrätt

Vem ärver vem?

Vid en persons bortgång ska det genomföras ett s.k. arvskifte (se 23 kap. ärvdabalken (ÄB)). Med arvskifte menas att arvet efter den avlidne ska delas

Läs mer

Vad är en arvslott?

En arvslott är den del av kvarlåtenskapen efter en avliden person som varje arvinge har rätt till enligt lag.  Om den avlidne, ”arvlåtaren”, hade barn

Läs mer

Vad är en boutredningsman?

När en person dör bildas ett s.k. dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som kan äga tillgångar och ha skulder. Delägare i dödsboet är den

Läs mer

Vad är en laglott?

Laglotten är den del av en avliden persons kvarlåtenskap som barnen till den avlidne alltid har rätt till oavsett om det finns ett testamente där

Läs mer
Senaste inläggen