maj 2023

Har jag rätt till arvet?

Vem har rätt till arvet? Vem som har rätt till arvet beror på om den avlidne var ensamstående, sambo eller gift vid tidpunkten för dödsfallet.

Läs mer